Bemutatkozás

A Janus Pannonius Szakkollégium 2010 őszén alakult meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen.

Megalakulása egy hosszabb folyamat eredményeként is felfogható, hiszen nem csak egy intézményt kellett létrehozni, hanem a szakkollégium műfaj meghonosítása is szükséges volt a város magyar felsőoktatási közegében. Bár az ötletgazdák az egyetem oktatói, Kinter Tünde és Györbiró András voltak, törekvésük eredménytelen lett volna az egyetemi közösség, de mindenekelőtt a vezetőség széles körű és hathatós támogatása nélkül.

A szakkollégium létrehozásának gondolatát elsősorban az a felismerés táplálta, hogy a felsőoktatási eltömegesedés negatív hatásai Európa-szerte érzékelhetővé váltak. A növekvő hallgatói létszám miatt az oktatás jellege egyre személytelenebb, beszűkülnek az oktatók és a hallgatók által közösen végzett extracurriculáris tevékenységek lehetőségeinek csatornái, és rendkívül nehézzé válik a kiemelkedő képességű hallgatókkal való külön foglalkozás. Sok esetben tapasztalható, hogy ígéretes hallgatók nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeinket, ami nem az intézmények vagy az oktatók hibája, hanem egész egyszerűen az eltömegesedő felsőoktatási struktúra következménye.

A szűk szakkollégiumi közösség határait túllépve szeretnénk hozzájárulni a tudományos élet régióbeli népszerűsítéséhez is, érdekes és megalapozott ismeretek terjesztéséhez rendkívül hiteles személyek tolmácsolásában. Rendszeresen hívunk meg vendégoktatásra és előadásra külföldi és belföldi szakértőket, olyan személyiségeket, akik saját szakterületük kiemelkedő és nemzetközileg is elismert kutatói. Ilyen alkalmakkor előadásaik egy részét nyilvánossá tesszük a nagyközönség és a sajtó részére is, amellett, hogy ezeket követően a szakkollégistáknak lehetősége van további, szűkebb körű beszélgetésre, eszmecserére vendégeinkkel.

Elfogadva a szakkollégiumok alapvető hármas elvét, vagyis a szakmaiság, közösségiség, társadalmi érzékenység értékvázát, nyitottak vagyunk minden olyan közéleti kérdés, társadalmi probléma iránt, melynek megoldásában valamilyen mértékben részt tudunk venni. Ez azért is fontos, mert célunk, hogy ne csak szakmailag jól képzett fiatalokat bocsássunk ki a munkaerőpiac és a társadalmi élet színpadára, hanem olyan szuverén egyéniségeket, akik később saját környezetük hasznos tagjaiként és formálóiként hitelesen képviseljék egyetemünk és szakkollégiumunk értékeit, hozzájárulva ezzel a civil szféra és a polgári kultúra fejlődéséhez a régióban.